5 March 2024

NutsCode, energieverbruik in beeld!

Alles draait om thermoregulatie !

Energiearmoede kaart van alle gemeentes in Nederland

Gebaseerd op cijfers van het CBS heeft TNO de energiearmoede in kaart gebracht naar aard, omvang en regionale spreiding van de energiearmoede in ons land. Deze interactieve kaart geeft de energiearmoede weer per gemeente en wijk.

Energiearmoede is gemeten als het % huishoudens met enerzijds een laag inkomen en anderzijds óf hoge energiekosten óf een woning met een relatief lage energetische kwaliteit.

Je kunt de kaart vinden via de website van het TNO >>