1 December 2023

NutsCode, energieverbruik in beeld!

Alles draait om thermoregulatie !

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE

Per 1 april 2021 kunt u weer een SEEH-aanvraag indienen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het totale beschikbare budget € 32,2 miljoen tot en met december 2022 beschikbaar gesteld. Dit totale budget is bestemd voor energieadvies, procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en de energiebesparende maatregelen aan het gebouw van de Verenigingen van Eigenaren (VvE).

Bron: RVO.nl, lees meer over deze regeling >>